Algemene Voorwaarden/privacybeleid

 

 

Algemene voorwaarden - v21 decbdsite
ALGEMENE VOORWAARDEN
1 Definities 2 Privacy
3 Over ons 4 Artikelen 5 Prijzen
6 Herroepingsrecht 7 Garantie
8 Geschillen
9 Legaal
10 Disclaimer

1. Definities
De klant: De wederpartij: een instelling of natuurlijke persoon. ‘deCBDsite’ en/of ‘wij’: vaststeller van de algemene voorwaarden. Dag: Kalenderdag
13-04-2018

2. PRIVACY

Afhandelen bestelling
 Wanneer je bij ons een bestelling plaatst, gebruiken wij je persoonsgegevens om deze netjes af te kunnen handelen. Wij mogen je persoonsgegevens dan aan onze bezorgdienst geven om de bestelling bij jou te laten bezorgen. Ook krijgen wij informatie over je betaling van je bank of creditcardmaatschappij.
Hiervoor gebruiken wij je naw-gegevens, geslacht, e-mailadres en factuuradres. Deze hebben wij nodig vanwege het contract die we met je sluiten. Wij bewaren deze informatie tot je bestelling is afgerond en zeven jaar daarna (dat is de wettelijke bewaarplicht).

Contactformulier en Nieuwsbrief
Met het contactformulier kun je ons vragen stellen of aanvragen doen.
Hiervoor gebruiken wij je factuuradres, e-mailadres, naw-gegevens en geslacht. Dit doen wij op basis van je toestemming. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat je tevreden bent met onze reactie en zes maanden daarna. Zo kunnen we bij vervolgvragen de informatie er makkelijk bij pakken. 

Je kunt je abonneren op onze nieuwsbrief.
Hierin lees je nieuwtjes, tips en informatie over onze producten en diensten. Dit abonnement kun je op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink. Je e-mailadres wordt alleen met je toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Deze gegevens worden bewaard totdat je het abonnement opzegt.

Reclame 
Wij willen jou graag reclame sturen over aanbiedingen en nieuwe producten of diensten. Dit doen wij:
per e-mail alleen als je je zelf aangemeld heb voor de nieuwsbrief.
Je kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze reclame. Elke e-mail bevat een afmeldlink in die zelfde nieuwsbrief.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen
 Wij geven je persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als dat nodig is voor onze webwinkel of als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).
Services van derden zijn nodig voor transacties en voor de verlening van onze diensten. Over het algemeen verzamelen, gebruiken en verstrekken deze derden je informatie alleen in de mate die vereist is om hun diensten te kunnen verlenen aan ons.
Bepaalde externe dienstverleners waar wij gebruik van maken voor onze webwinkel, zoals betalingsproviders(paypal,en multisafepay) en postbedrijven waaronder PostNL en MYparcel, hebben echter hun eigen privacybeleid met betrekking tot de informatie die we hen moeten verstrekken voor je aankoop gerelateerde transacties.
Voor deze providers raden we je aan hun privacybeleid te lezen. Zo heb je meer inzicht in hoe zij met je persoonlijke informatie omgaan.
Er zijn bepaalde providers die zich bevinden in een ander rechtsgebied dan jij of wij, of ze beschikken er over faciliteiten. Als je ervoor kiest door te gaan met een transactie waarbij de diensten van een derde partij betrokken zijn, kan je informatie dus onderhevig zijn aan de wetten van de jurisdictie(s) waarin die dienstverlener of zijn faciliteit zich bevindt.
Zodra je de website van onze winkel verlaat of wordt doorverwezen naar de site of applicatie van een derde partij, ben je niet langer onderhevig aan dit Privacybeleid of de Algemene Voorwaarden van onze website.
In onze webwinkel zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten je persoonsgegevens.

Ook maken we gebruik van een platform die reviews voor ons verzameld  Feedback Company, Als u een review achterlaat via Feedback Company dan
bent u verplicht om uw naam, geslacht, leeftijd en e-mailadres op te geven en wat u besteld heeft. Feedback Company deelt deze gegevens met
ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert uw naam (maar mag ook anoniem)
eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan Feedback Company met u opnemen om een
toelichting op uw review  geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw
naam en e-mailadres met  Feedback Company. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om
een review achter te laten. Ook zij hebben hun eigen privacybeleid.

Cookies 
Onze webwinkel gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat je die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien dat je ons weer bezoekt.
Wanneer je onze webwinkel voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen we vragen om je akkoord voor het gebruik van deze cookies.
Je kunt via je browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige dingen van onze webwinkel werken dan niet goed meer.

Beveiliging
 Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat uw gegevens bij ons goed beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan.
Wijzigingen in deze privacyverklaring Wanneer onze webwinkel wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.
Inzage, wijzigen en verwijderen van je gegevens Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben, kun je altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

Je hebt de volgende rechten:
uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
het laten corrigeren van fouten
het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
intrekken van toestemming
bezwaar maken tegen een bepaald gebruik
Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.
Klacht indienen 
Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

3. OVER ONS
Wij zijn alleen een webshop (www.decbdsite.nl)en hebben dus géén bezoekadres. Onze gegevens zijn:
e-mail : decbdside@outlook.com
facebook : https://www.facebook.com/Decbdsite-553841854764795/
Iban : NL55ABNA0461136406
KvK : 64996557
BTW : NL149673310B01
4. ARTIKELEN
De aangeboden artikelen worden zo duidelijk mogelijk beschreven en/of afgebeeld op de website en/of in schriftelijke aanbiedingen. Deze artikelen bezitten de eigenschappen die door ‘deCBDsite’ in het aanbod worden genoemd.
Op de website wordt duidelijk aangegeven wat de klant bij aankoop verschuldigd is en wat zijn rechten en verplichtingen zijn indien men op het aanbod ingaat.
Wij doen geen medische uitspraken, de producten worden aangeboden als zijnde voedingssupplementen en zijn niet bedoeld om te genezen, behandelen en/of het voorkomen van ziektes.
5. ONZE PRIJZEN ZIJN DUIDELIJK, GEEN ONVERWACHTE KOSTEN!
De prijzen van onze producten zijn aangegeven in euro’s inclusief BTW, uitgezonderd de eventuele verzendingskosten en/of tenzij anders vermeld.
6. HERROEPINGSRECHT
Bij de aankoop van producten heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van reden te ontbinden gedurende 10 werkdagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag dat de klant het product ontvangt. Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De klant zal het product slechts in die mate uitpakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of de klant het product wenst te
behouden. Indien de klant van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal het product met alle geleverde toebehoren én (indien redelijkerwijs mogelijk) in de originele staat en verpakking ongeopend aan ‘deCBDsite’ geretourneerd worden, e.e.a. conform de door ‘deCBDsite’ verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
7. GARANTIE
Voor alle producten die de klant bij ‘deCBDsite’ koopt, geldt de wettelijke garantie.
Dit betekent dat een product in goede staat moet verkeren en bij normaal gebruik naar behoren dient te functioneren.
Wanneer de klant een product ontvangt waarbij dit niet het geval is, voorzien wij de klant zo snel mogelijk van een passende oplossing. Afhankelijk van het product doen wij dit door vervanging en/of terugbetaling.
Wanneer de klant een ondeugdelijk product terugstuurt, ontvangt de klant een vervangend artikel. Wij doen ons uiterste best om dit product binnen de gestelde termijn terug te sturen:
wanneer de klacht over een defect product gegrond is, waardoor het in aanmerking komt voor vervanging
indien het defect niet veroorzaakt is door: beschadiging door opzet of nalatigheid, onoordeelkundig gebruik of nalatig onderhoud, normale slijtage en/of beschadiging door het niet of niet juist in acht nemen van de gebruiksaanwijzing. Onderdelen van glas vallen niet onder de garantie.
Wanner de klant een defect product heeft waarvoor hij garantie wil, dient hij eerst contact met ons op nemen via: e-mail: deCBDsite@outlook.com óf
via het contactformulier op de website, www.deCBDsite.nl.
8. GESCHILLEN
De klant kan voor vragen en/of klachten mailen naar deCBDsite@outlook.com of gebruik maken van ons contact formulier op de website. Klachten worden doorgaans binnen 7 dagen behandeld. Indien dit om enige reden niet mogelijk is wordt de klant op de hoogte gesteld van de vertragingsduur.
9. LEGAAL
‘deCBDsite’ is gevestigd in Nederland en zal de regels van de Nederlandse wet volgen. In sommige landen of staten is het verboden om bepaalde producten te importeren, in voorraad te nemen en/of in bezit hebben. Als u bepaalde producten wilt bestellen controleer dan uw lokale (douane)regels en wetten!
‘deCBDsite’ accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor het overtreden van de lokale (douane)regels en wetten. ‘deCBDsite’ verstuurt haar producten met de inachtneming dat ze niet in strijdigheid met de wet zullen worden gebruikt door derden.
‘deCBDsite’ wil niemand aanzetten tot het overtreden van de wet.
‘deCBDsite’ wil met zekerheid stellen dat eenieder die onze producten koopt zelf verantwoordelijk is voor zijn toekomstige acties; ‘deCBDsite’ accepteert geen enkele aansprakelijkheid wat dit betreft.
‘deCBDsite’ kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schades door verkeerd en/of onwettig gebruik van de gekochte producten.
‘deCBDsite’ kan niet verantwoordelijk worden gesteld wanneer de bestelde producten ingenomen worden door de douane doordat de regels of wetten van een land of staat zijn overtreden. In dat geval kan de klant geen terugbetaling van zijn of haar geld eisen.
10. DISCLAMER
De informatie op onze website kan 'niet' worden beschouwd als vervanging van een consult en/of een behandeling bij een arts of zorginstelling.
Alle informatie is met zorgvuldigheid samengesteld. Er wordt naar gestreefd de informatie up-to-date te houden. ‘deCBDsite’ is echter niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de aangeboden informatie of het zonder doktersadvies wijzigen, stoppen of aanpassen van een behandeling die is voorgeschreven door een arts.
'deCBDsite' gelooft principieel dat de vermindering van pijn en lijden door gebruik van CBD-producten is bewezen en belangrijker is dan enige onduidelijke lokale wetgeving. Maar ‘deCBDsite’ wordt gedwongen om binnen het conflict van de wet en morele verplichting te werken.
Beleid ten aanzien van reacties: De klant is volledig verantwoordelijk voor alles wat hij in zijn reacties post en is zich bewust van het feit dat alle geposte reacties zich bevinden in het publieke domein; dit geld ook voor onze Facebook- pagina's en Feedback,s.
'deCBDsite verzend bestellingen de zelfde dag nog wanneer deze gemaakt zijn voor 112:00 ,maar deCBDsite is afhankelijk van post nl, wanneer deze vertraging hebben kan deCBDsite geen garantie geven dat uw bestelling ook de volgende dag geleverd wordt!
De cbd olie van 'deCBDsite' is rond de 4% sterkte dit is uitgewezen uit eerdere testen (deze testen staan online), 'deCBDsite, test hun producten in een officieel test lab, 'deCBDsite' doet dit 'niet' bij iedere betch, en kan dus geen 100% garantie geven dat elke batch olie het zelfde is, 'deCBDsite' test hun olie op de c.a 4 a 5 maanden!
De klant heeft hierdoor geen recht op herroepingsrecht wanneer er een verschil is in percentage blijkt te zijn.

Algemene voorwaarden - v21 decbdsite
ALGEMENE VOORWAARDEN
1 Definities 2 Privacy
3 Over ons 4 Artikelen 5 Prijzen
6 Herroepingsrecht 7 Garantie
8 Geschillen
9 Legaal
10 Disclaimer

1. Definities
De klant: De wederpartij: een instelling of natuurlijke persoon. ‘deCBDsite’ en/of ‘wij’: vaststeller van de algemene voorwaarden. Dag: Kalenderdag
31-12-2023

2. PRIVACY

Afhandelen bestelling
Wanneer je bij ons een bestelling plaatst, gebruiken wij je persoonsgegevens om deze netjes af te kunnen handelen. Wij mogen je persoonsgegevens dan aan onze bezorgdienst geven om de bestelling bij jou te laten bezorgen. Ook krijgen wij informatie over je betaling van je bank of creditcardmaatschappij.
Hiervoor gebruiken wij je naw-gegevens, geslacht, e-mailadres en factuuradres. Deze hebben wij nodig vanwege het contract die we met je sluiten. Wij bewaren deze informatie tot je bestelling is afgerond en zeven jaar daarna (dat is de wettelijke bewaarplicht).

Contactformulier en Nieuwsbrief
Met het contactformulier kun je ons vragen stellen of aanvragen doen.
Hiervoor gebruiken wij je factuuradres, e-mailadres, naw-gegevens en geslacht. Dit doen wij op basis van je toestemming. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat je tevreden bent met onze reactie en zes maanden daarna. Zo kunnen we bij vervolgvragen de informatie er makkelijk bij pakken.

Je kunt je abonneren op onze nieuwsbrief.
Hierin lees je nieuwtjes, tips en informatie over onze producten en diensten. Dit abonnement kun je op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink. Je e-mailadres wordt alleen met je toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Deze gegevens worden bewaard totdat je het abonnement opzegt.

Reclame
Wij willen jou graag reclame sturen over aanbiedingen en nieuwe producten of diensten. Dit doen wij:
per e-mail alleen als je je zelf aangemeld heb voor de nieuwsbrief.
Je kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze reclame. Elke e-mail bevat een afmeldlink in die zelfde nieuwsbrief.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen
Wij geven je persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als dat nodig is voor onze webwinkel of als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).
Services van derden zijn nodig voor transacties en voor de verlening van onze diensten. Over het algemeen verzamelen, gebruiken en verstrekken deze derden je informatie alleen in de mate die vereist is om hun diensten te kunnen verlenen aan ons.
Bepaalde externe dienstverleners waar wij gebruik van maken voor onze webwinkel, zoals betalingsproviders(paypal,en multisafepay) en postbedrijven waaronder PostNL en MYparcel, hebben echter hun eigen privacybeleid met betrekking tot de informatie die we hen moeten verstrekken voor je aankoop gerelateerde transacties.
Voor deze providers raden we je aan hun privacybeleid te lezen. Zo heb je meer inzicht in hoe zij met je persoonlijke informatie omgaan.
Er zijn bepaalde providers die zich bevinden in een ander rechtsgebied dan jij of wij, of ze beschikken er over faciliteiten. Als je ervoor kiest door te gaan met een transactie waarbij de diensten van een derde partij betrokken zijn, kan je informatie dus onderhevig zijn aan de wetten van de jurisdictie(s) waarin die dienstverlener of zijn faciliteit zich bevindt.
Zodra je de website van onze winkel verlaat of wordt doorverwezen naar de site of applicatie van een derde partij, ben je niet langer onderhevig aan dit Privacybeleid of de Algemene Voorwaarden van onze website.
In onze webwinkel zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten je persoonsgegevens.

Ook maken we gebruik van een platform die reviews voor ons verzameld Feedback Company, Als u een review achterlaat via Feedback Company dan
bent u verplicht om uw naam, geslacht, leeftijd en e-mailadres op te geven en wat u besteld heeft. Feedback Company deelt deze gegevens met
ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert uw naam (maar mag ook anoniem)
eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan Feedback Company met u opnemen om een
toelichting op uw review geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw
naam en e-mailadres met Feedback Company. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om
een review achter te laten. Ook zij hebben hun eigen privacybeleid.

Cookies
Onze webwinkel gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat je die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien dat je ons weer bezoekt.
Wanneer je onze webwinkel voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen we vragen om je akkoord voor het gebruik van deze cookies.
Je kunt via je browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige dingen van onze webwinkel werken dan niet goed meer.

Beveiliging
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat uw gegevens bij ons goed beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan.
Wijzigingen in deze privacyverklaring Wanneer onze webwinkel wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.
Inzage, wijzigen en verwijderen van je gegevens Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben, kun je altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

Je hebt de volgende rechten:
uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
het laten corrigeren van fouten
het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
intrekken van toestemming
bezwaar maken tegen een bepaald gebruik
Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.
Klacht indienen
Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

3. OVER ONS
Wij zijn alleen een webshop (www.decbdsite.nl)en hebben dus géén bezoekadres. Onze gegevens zijn:
e-mail : decbdside@outlook.com
facebook : https://www.facebook.com/Decbdsite-553841854764795/
Iban : NL55ABNA0461136406
KvK : 64996557
BTW : NL149673310B01
4. ARTIKELEN
De aangeboden artikelen worden zo duidelijk mogelijk beschreven en/of afgebeeld op de website en/of in schriftelijke aanbiedingen. Deze artikelen bezitten de eigenschappen die door ‘deCBDsite’ in het aanbod worden genoemd.
Op de website wordt duidelijk aangegeven wat de klant bij aankoop verschuldigd is en wat zijn rechten en verplichtingen zijn indien men op het aanbod ingaat.
Wij doen geen medische uitspraken, de producten worden aangeboden als zijnde voedingssupplementen en zijn niet bedoeld om te genezen, behandelen en/of het voorkomen van ziektes.
5. ONZE PRIJZEN ZIJN DUIDELIJK, GEEN ONVERWACHTE KOSTEN!
De prijzen van onze producten zijn aangegeven in euro’s inclusief BTW, uitgezonderd de eventuele verzendingskosten en/of tenzij anders vermeld.
6. HERROEPINGSRECHT
Bij de aankoop van producten heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van reden te ontbinden gedurende 10 werkdagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag dat de klant het product ontvangt. Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De klant zal het product slechts in die mate uitpakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of de klant het product wenst te
behouden. Indien de klant van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal het product met alle geleverde toebehoren én (indien redelijkerwijs mogelijk) in de originele staat en verpakking ongeopend aan ‘deCBDsite’ geretourneerd worden, e.e.a. conform de door ‘deCBDsite’ verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
7. GARANTIE
Voor alle producten die de klant bij ‘deCBDsite’ koopt, geldt de wettelijke garantie.
Dit betekent dat een product in goede staat moet verkeren en bij normaal gebruik naar behoren dient te functioneren.
Wanneer de klant een product ontvangt waarbij dit niet het geval is, voorzien wij de klant zo snel mogelijk van een passende oplossing. Afhankelijk van het product doen wij dit door vervanging en/of terugbetaling.
Wanneer de klant een ondeugdelijk product terugstuurt, ontvangt de klant een vervangend artikel. Wij doen ons uiterste best om dit product binnen de gestelde termijn terug te sturen:
wanneer de klacht over een defect product gegrond is, waardoor het in aanmerking komt voor vervanging
indien het defect niet veroorzaakt is door: beschadiging door opzet of nalatigheid, onoordeelkundig gebruik of nalatig onderhoud, normale slijtage en/of beschadiging door het niet of niet juist in acht nemen van de gebruiksaanwijzing. Onderdelen van glas vallen niet onder de garantie.
Wanner de klant een defect product heeft waarvoor hij garantie wil, dient hij eerst contact met ons op nemen via: e-mail: deCBDsite@outlook.com óf
via het contactformulier op de website, www.deCBDsite.nl.
8. GESCHILLEN
De klant kan voor vragen en/of klachten mailen naar deCBDsite@outlook.com of gebruik maken van ons contact formulier op de website. Klachten worden doorgaans binnen 7 dagen behandeld. Indien dit om enige reden niet mogelijk is wordt de klant op de hoogte gesteld van de vertragingsduur.
9. LEGAAL
‘deCBDsite’ is gevestigd in Nederland en zal de regels van de Nederlandse wet volgen. In sommige landen of staten is het verboden om bepaalde producten te importeren, in voorraad te nemen en/of in bezit hebben. Als u bepaalde producten wilt bestellen controleer dan uw lokale (douane)regels en wetten!
‘deCBDsite’ accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor het overtreden van de lokale (douane)regels en wetten. ‘deCBDsite’ verstuurt haar producten met de inachtneming dat ze niet in strijdigheid met de wet zullen worden gebruikt door derden.
‘deCBDsite’ wil niemand aanzetten tot het overtreden van de wet.
‘deCBDsite’ wil met zekerheid stellen dat eenieder die onze producten koopt zelf verantwoordelijk is voor zijn toekomstige acties; ‘deCBDsite’ accepteert geen enkele aansprakelijkheid wat dit betreft.
‘deCBDsite’ kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schades door verkeerd en/of onwettig gebruik van de gekochte producten.
‘deCBDsite’ kan niet verantwoordelijk worden gesteld wanneer de bestelde producten ingenomen worden door de douane doordat de regels of wetten van een land of staat zijn overtreden. In dat geval kan de klant geen terugbetaling van zijn of haar geld eisen.
10. DISCLAMER
De informatie op onze website kan `niet` worden beschouwd als vervanging van een consult en/of een behandeling bij een arts of zorginstelling.
Alle informatie is met zorgvuldigheid samengesteld. Er wordt naar gestreefd de informatie up-to-date te houden. ‘deCBDsite’ is echter niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de aangeboden informatie of het zonder doktersadvies wijzigen, stoppen of aanpassen van een behandeling die is voorgeschreven door een arts.
`deCBDsite` gelooft principieel dat de vermindering van pijn en lijden door gebruik van CBD-producten is bewezen en belangrijker is dan enige onduidelijke lokale wetgeving. Maar ‘deCBDsite’ wordt gedwongen om binnen het conflict van de wet en morele verplichting te werken.
Beleid ten aanzien van reacties: De klant is volledig verantwoordelijk voor alles wat hij in zijn reacties post en is zich bewust van het feit dat alle geposte reacties zich bevinden in het publieke domein; dit geld ook voor onze Facebook- pagina`s en Feedback,s.
`deCBDsite verzend bestellingen de zelfde dag nog wanneer deze gemaakt zijn voor 12:00 ,maar deCBDsite is afhankelijk van post nl, wanneer deze vertraging hebben kan deCBDsite geen garantie geven dat uw bestelling ook de volgende dag geleverd wordt!
De cbd olie van `deCBDsite` is rond de 4% sterkte dit is uitgewezen uit eerdere testen (deze testen staan online), `deCBDsite, test hun producten in een officieel test lab, `deCBDsite` doet dit `niet` bij iedere batch, en kan dus geen 100% garantie geven dat elke batch olie het zelfde is, `deCBDsite` test hun olie op de c.a 4 a 5 maanden!
De klant heeft hierdoor geen recht op herroepingsrecht wanneer er een verschil is in percentage blijkt te zijn.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2016 - 2024 decbdsite | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel